הדף היומי


לע"נ יוסף בן נונה צלחה וחנה בת סימי ז"ל

הצג הרחבות

לע"נ יוסף בן נונה צלחה ז"ל

ולע"נ חנה בת סימי ז"ל

בחר אפשרות חיפוש

"וכן תמיד אני בצער מזה שיבוא השואל וישאל: היכן נאמרו דברים אלו? פעמים אומר לו מיד במקום פלוני ופעמים לא, וחייך - לא אזכור מקומן עד שאחפש אחריהן. ועל זה אני מצטער הרבה שאני אומר - הרי
...
אני המחבר ויתעלם ממני מקום דבר זה - מה יעשו שאר בני אדם? ועל זה נחמתי שלא חברתי עם חבור זה (הי"ד החזקה) ענין שאני אומר לך, ובדעתי - אם גוזר הי"ת - שאעשנו אף על פי שיש בו טורח הרבה, שכל הלכה שאינה במקומה באותו ענין אודיע מקומה… ויהיה זה ספר בפני עצמו… אבל הדבר הקשה הוא שלא יוודע מקומו מפני שבא בתלמוד אגב גררא ודרך משא ומתן ונתבאר אותו הדין שלא במקומו ולא ידע אדם היכן יבקש".

(אגרות הרמב"ם, מהדורת הרב שילת עמ' תמה)

רבבות עמך ישראל שוקדים יום יום בכל רחבי העולם על לימוד הדף היומי. לצד הסיפוק הרב מקיום מצוות תלמוד תורה, מסיום מסכתות רבות ומהכרת מושגים מגוונים לפרטיהם, לומדים רבים שותפים להרגשה שלעיתים כל מה שנותר מהלימוד האינטנסיבי במסגרת של דף יומי, הוא אוסף פרטים שאינם מגיעים לכלל תמונה שלמה ולו במסכת אחת בלבד, כל שכן לתמונה רחבה בש"ס כולו.

בעקבות לימוד הדף היומי במשך שנים, ערכתי רישום של הנושאים המופיעים בכל דף לצורך שינון וחזרה. לומדים רבים שראו רשימות אלו גילו בהם ענין רב, ומכאן עלה הרעיון להקמת האתר.

השם נתיבות הש"ס נבחר משום שבאמצעות האתר יוכל הלומד לשוטט בנתיבות התלמוד הבבלי בדרכים מגוונות:

  • באתר, כ - 15,000 נושאים עם מקורותיהם בש"ס, מקוטלגים ליותר מ - 500 קטגוריות ותתי-קטגוריות במבנה של עץ היררכי נח וקל לשימוש.

  • כמו כן ניתן להציג באתר נושאים לפי מסכת ופרק או לפי דפי גמרא ספיציפיים.

  • דרך נוספת לאיתור נושאים היא באמצעות חיפוש על פי מילה לדוגמא: ירושלים או הלל המציגה את כל הנושאים שבהם מופיעה המילה, גם אם הנושא לא שוייך לקטגוריה הספציפית (כמו ירושלים).

האפשרויות המגוונות שטכנולוגיית האינטרנט פותחת בפנינו, הביאו למחשבה שניתן להקים נדבך נוסף על גבי מאגר הנושאים הקיים, באמצעות הערות והרחבות שיוצגו לכל נושא: החל בציטוט הקטע הרלוונטי מהגמרא, סיכום השיטות בסוגיות הלכתיות, ביאורים, חידושים, פרפראות, הפניה לשו"תים חשובים ומאמרים רלוונטיים באינטרנט ועוד ועוד.

בחירה בחיפוש מתקדם מאפשרת חיפוש לא רק בנושאים עצמם אלא גם בכל ההערות הקיימות באתר על כלל הנושאים.

בברכת

שלום רב לאוהבי תורתך

אפרים כדורי